جدال ایدئولوژیک بین گروه های تکفیری: اختلافات عقیدتی سلفی-جهادی ها با سلفی-تکفیری ها

دوشنبه 11 اردیبهشت 1396 04:21 ق.ظ

نویسنده : نویسندهمفیدستان:

جدال ایدئولوژیک بین گروه های تکفیری اختلافات عقیدتی سلفی جهادی ها با سلفی تکفیری ها

اختلاف ایدئولوژیکی بین سلفی ـ جهادی ها و نوتکفیری ها باعث بروز یک منازعۀ قدرت شده است که هر گروه می کوشد تا جهان بینی خود را بر کل جماعت سلفی تحمیل کند

شکل گیری سلفی-جهادی؛سلفی-تکفیری:

جان کلام همه نامه نگاری های مقدسی به زرقاوی این بود که زرقاوی از محدوده های جهاد مشروع فراتر رفته است و گام در مسیر انحراف و افراط گذاشته که مخالف مبانی و ارزش های سنت است. زرقاوی در واکنش به این نامه از توبیخ اصلی مقدسی در یک پیام صوتی که در جولای ۲۰۰۵ در وبگاه های اسلام گرا گذاشته شد، آشکارا با مقدسی به مخالفت پرداخت و انتقادش نسبت به سیاست های مجاهدین در عراق را رد کرد. وی با نقل از منابع اسلامی استدلال کرد که اگر مسلمین غیرنظامی یا نامسلمین به هر نحوی به دشمن کمک کنند، حمله به آن ها موجه است، و اینکه کشتن شهروندان عادی شیعی مجاز است؛ زیرا مرتدانی هم پیمان با صلیبی ها هستند. این نگاه ها به برداشت های مختلف از دین نشان داد که رسیدن به راه میانه امکان پذیر نیست.

درنهایت در چالش بین این دو نگاه، زرقاوی توانست وجه برتری به دست آورد. در سال ۲۰۰۶ زرقاوی مرد. تا سال ۲۰۰۸ چندان اطلاعاتی قابل موثق در وبگاه های اسلام گرایان تندرو نیست، تا اینکه در سال ۲۰۰۸ این شکاف به صورت روشن خودش را نشان داد و پیروان سلفیت به دو جریان سلفی-جهادی و جریان سلفی-تکفیری تقسیم شد. مقدسی و هم مسلکانش در اولین اقدام علیه گروه های تندرو و نوتکفیری اعلامیه ای با عنوان« عنوان «ردّ بر حزب گمراه، افراط گرایان نوتکفیری و عقاید منحرف آن ها»صادر کردند.این بیانیه با یک تحذیر روشن خطاب به سلفی ـ جهادی ها که با «[نوتکفیری ها] نشست وبرخاست یا دوستی نکنند»، و با یک حکم پایان می یابد که «مانع از آن شوند که این گروه انحرافی در فروم های اینترنت بنویسد و اشتباهات خود را منتشر سازد. در مقابل نوتکفیری ها شروع به نکوهش سلفی-جهادی بخصوص مقدسی کردند. درنهایت در سال ۲۰۰۹ سلفی ـ جهادی ها و سلفی ـ تکفیری ها به دو جنبش مستقل تبدیل شده بودند که دیدگاه های متفاوتی در باب مسائل اصلی عقیدتی، و برداشت های مستقلی از مبنای مرجعیت مشروع دینی داشتند.

اختلافات عقیدتی جهادی ها با تکفیری ها:

بررسی نوع نگاه این دو جریان به اصول اعتقادی نشان می دهد که آن ها اختلافات جدی در مسائل دینی و مسائل اجتماعی و اخلاقی داشته اند که در ادامه به برخی از این مباحث اشاره می کنیم که تفصیل آن ها مجال دیگری می طلبد:

ملاک ارتداد چیست؟

مسئله کفر و ارتداد مسئله جدیدی در این مقطع از تاریخ مسلمانان نیست. این موضوع ریشه در دوره اموی دارد. همان دوره ای جریان های افراطی نظیر خوارج بازتولید شد. این موضوع و مصادیق آن یک بار دیگر به عنوان یک چالش عقیدتی مطرح گردید. از منظر فقهای اهل سنت، ایمان یک مسئلۀ قلبی است، از طریق تصدیق محرز می گردد و مشروط به تعهد فرد در عمل دینی نیست. در مقابل، سلفی ها می گویند که ایمان از طریق نیّت، تصدیق و عمل محرز می گردد.برداشت نوتکفیری ها در این مسئله تفاوت فاحشی با دیگر آراء اهل سنت و سلفی ها دارد. آن ها بر این باورند که اگر یک مرد مسلمانی ریشش را بتراشد، لباس های غربی بپوشد یا به هر نحوی از کافران تقلید کند، می توان او را مرتد خواند که در این صورت جان و مالش حلال می گردد. در مقابل این نگاه، بسیاری از بزرگان سلفی-جهادی اعلامیه های صادر کرده و فتوا داده اند که این ادله هاف گواه محکمه پسندی برای ارتداد فردی یا افرادی در جامعه اسلامی نیست.

منزلت شهروندان در دار الکفر الطارئ:

هر دو جریان سلفی ـ جهادی ها و نوتکفیری ها بر این اعتقاد هستند که اگر فرض را بر این بگذاریم که در کشوری شریعت حاکم است، تصورمان این است که همۀ شهروندان مسلمان اند مگر اینکه رفتار یا ظاهرشان خلاف آن را نشان دهد. اما درباره منزلت شهروندان در «دار الکفر الطارئ» بین جریان سلفی-جهادی با سلفی-تکفیری اختلاف است. منظور از دار الکفر الطارئ کشور مسلمانی است که زمانی شریعت در آن رواج داشت، ولی دیگر شریعت کاملاً و منحصراً در آن اجرا نمی شود. در این خصوص، سلفی ـ جهادی ها چنین کشورهایی را «دیار مُرکّبه» (سرزمین هایی با وضع ترکیبی دارند) می دانند که نشانه های ارتداد در آن ها نمودار می شود، ولی شهروندهای آن هنوز مسلمان دانسته می شوند. برخورد با این افراد همانند افراد جامعه مسلمان است مگر اینکه رفتار خلافی از آن ها مشاهده شود.در مقابل، سلفی-تکفیری ها، شهروندان این جامعه را کافر می دانند که باید همانند کافران با آن ها برخورد شود.

شرایط تکفیر:

سلفی ـ جهادی ها مفهوم تکفیر دسته جمعی را نمی پذیرند آن ها معتقدند این درست نیست که تکفیر جمعی اعلام کرد بلکه تکفیر علیه فردی یا افرادی صورت می گیرد که آن فرد یا افراد علاوه بر تخلف صورت گرفته، فرد متهم باید بالغ باشد، عمدی بودن جرم ثابت شود، مجرم از گناه بودن جرمش آگاهی داشته باشد. در مقابل، نوتکفیری ها اعلام تکفیر گسترده علیه کل گروه های مردم را جایز می دانند.

بیعت با امام حقیقی:

نوع برداشت سلفی ـ جهادی ها و نوتکفیری ها از این حدیث نبوی «مَنْ ماتَ وَ لَمْ یَعْرِفْ إمامَ زَمانِهِ ماتَ مَیْتَهً جاهِلِیَّهً». نیز با یکدیگر تفاوت می کند. نوتکفیری ها و جهادی ها هر دو تعبیر «میته الجاهلیه» را به معنای مردن در حالت کفر می دانند؛آن ها می گویند هر مسلمانی که با امامی بیعت نکند، مرتد است. نکته کلیدی در این موضوع این است که امام مشروع کیست و از چه کسی باید به عنوان امام فرمان برداری کرد.

نوتکفیری ها معتقدند که در عصری یک امام مشروع وجود دارد و دیگران باید از این امام پیروی کنند. آن ها خود را جماعه الحق معروفی می کنند ازاین رو امام خود را نیز تنها امام مشروع در زمان می دانند که دیگر مسلمانان باید از آن امام اطاعت کنند در غیر این صورت مرتد خواهند بود. در مقابل، سلفی ـ جهادی ها معتقدند که همواره در هر زمان بیش از یک امام وجود دارد، و اینکه یک مسلمان می تواند از روی انتخابش با آن امام تا زمانی بیعت کند که آن امام پیرو راهی باشد که آن را درست می دانند. این مسئله یکی از چالشی ترین اختلافات پیش روی سلفی های جهادی با سلفی های تکفیری است که عملاً آن ها را در دنیای امروزی درصحنه های مختلف نبرد روی درروی هم قرار می دهد که نمودهای عینی این مسئله در عراق بخصوص سوریه بین گروه های مختلف جهادی خود را نشان می دهد.

تفاوت قوانین اجرایی با ذاتی:

هر دو گروه سلفی جهادی و سلفی تکفیری، هر قانونی که مخالف قرآن و سنت باشد را رد می کنند؛ قوانینی مانند منع چندهمسری یا جواز ربا.نوشته های سلفی ـ جهادی ها نوتکفیری ها را متهم می کنند به منع مسلمین از پیروی هر قانونی که حاکمی مرتد وضع کرده است، ازجمله قوانینی که تضادی با قرآن و سنت ندارند.

جهاد علیه دشمنان:

سلفی ـ جهادی ها جهاد را در دو قالب تعریف می کنند.جهاد علیه مرتدان که بدان دشمن نزدیک می گویند و جهاد علیه کافران که بدان دشمن دور می گویند. جهاد با هر دو گروه را یکسان برای مسلمانان امروزی واجب می دانند در مقابل، نوتکفیری ها معتقدند که تنها جهاد جایز نزاع نظامی علیه مرتدان معاصر است. طبق نظر آن ها، در غیبت یک سرزمین اسلامی (سرزمینی که کاملاً و منحصراً تحت حکومت شریعت اسلامی باشد) جهاد علیه کافران حرام است و مسلمانان باید همت خود را بر خلع حاکمان مرتد مسلمان بگمارند.

ابو مریم الکویتی(یک نوتکفیری) موضع نوتکفیری های معاصر را به دقت شرح می دهد:«دفع متجاوز [کافر برای جلوگیری از آسیب وی] به قداست دین و شرف مردم، تکلیف زمانی است که سرزمینی اسلامی وجود دارد که در آن مسلمانان مطابق شریعت الهی فرمان می رانند. اگر کافران بکوشند سرزمین های اسلامی را فتح کنند، بر کسانی که در سرزمین اسلامی هستند واجب می شود که به غایت بکوشند تا کافران را سرکوب کنند. ابو مریم معتقد است هنگامی که کافران سرزمین اسلام را در کنترل دارند و قوانین کفرآمیز خود را اجرا می کنند دیگر الزام به جنگ با کفار متجاوز جایز نیست؛ زیرا در این وضع آن سرزمین نه سرزمین اسلام، بلکه سرزمین کفر است. ابو مریم که مسلح به این استنباط بود، می خواست القاعده را به دلیل جهاد علیه کافران درزمانی به نقد گیرد که باید علیه مرتدان بجنگند.

سرنوشت گناهکاران:

جایگاه گناهکاران و یا سرنوشت آن ها، یکی دیگر از مسائل چالشی بین فرقه های مختلف اسلامی در ادوار مختلف بوده است. در این خصوص، نوتکفیری ها بر این باورند؛ کسانی که مرتکب گناه کبیره می شوند و کسانی که بدون توبه از گناهان خود می میرند، مرتدانی هستند که محکوم به آتش ابدی اند. در مقابل، سلفی ـ جهادی ها دیدگاه معتدل تری دارند و بر این باورند که این گناهکاران، برخلاف مرتدان، ممکن است به اراده خداوند و بعد از مدت مقرری از جهنم رهایی یابند.

در جمع بندی از مباحث فوق باید گفت که اختلاف ایدئولوژیکی بین سلفی ـ جهادی ها و نوتکفیری ها باعث بروز یک منازعۀ قدرت شده است که هر گروه می کوشد تا جهان بینی خود را بر کل جماعت سلفی تحمیل کند. نمایندگان هر دو پایگاه مدعی داشتن مرجعیت در تفسیر انحصاری شریعت دینی هستند، ولی هرکدام مفهوم بسیار متفاوتی از مرجعیت را شرح و بسط دادند.

فرهنگ نیوزلینک منبع

بازنشر: مفیدستان

مطلب جدال ایدئولوژیک بین گروه های تکفیری: اختلافات عقیدتی سلفی-جهادی ها با سلفی-تکفیری ها در سایت مفیدستان
برای دریافت مطالب مفید به سایت مفیدستان مراجعه فرمایید.


لینک منبع و پست :جدال ایدئولوژیک بین گروه های تکفیری: اختلافات عقیدتی سلفی-جهادی ها با سلفی-تکفیری ها
http://mofidestan.ir/%d8%ac%d8%af%d8%a7%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c%da%a9-%d8%a8%db%8c%d9%86-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%da%a9%d9%81%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%ae/


دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: - -شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic