جدال ایدئولوژیک بین گروه های تکفیری: اختلافات عقیدتی سلفی-جهادی ها با سلفی-تکفیری ها

دوشنبه 11 اردیبهشت 1396 04:21 ق.ظ

نویسنده : نویسندهمفیدستان:

جدال ایدئولوژیک بین گروه های تکفیری اختلافات عقیدتی سلفی جهادی ها با سلفی تکفیری ها

اختلاف ایدئولوژیکی بین سلفی ـ جهادی ها و نوتکفیری ها باعث بروز یک منازعۀ قدرت شده است که هر گروه می کوشد تا جهان بینی خود را بر کل جماعت سلفی تحمیل کند

شکل گیری سلفی-جهادی؛سلفی-تکفیری:

جان کلام همه نامه نگاری های مقدسی به زرقاوی این بود که زرقاوی از محدوده های جهاد مشروع فراتر رفته است و گام در مسیر انحراف و افراط گذاشته که مخالف مبانی و ارزش های سنت است. زرقاوی در واکنش به این نامه از توبیخ اصلی مقدسی در یک پیام صوتی که در جولای ۲۰۰۵ در وبگاه های اسلام گرا گذاشته شد، آشکارا با مقدسی به مخالفت پرداخت و انتقادش نسبت به سیاست های مجاهدین در عراق را رد کرد. وی با نقل از منابع اسلامی استدلال کرد که اگر مسلمین غیرنظامی یا نامسلمین به هر نحوی به دشمن کمک کنند، حمله به آن ها موجه است، و اینکه کشتن شهروندان عادی شیعی مجاز است؛ زیرا مرتدانی هم پیمان با صلیبی ها هستند. این نگاه ها به برداشت های مختلف از دین نشان داد که رسیدن به راه میانه امکان پذیر نیست.

درنهایت در چالش بین این دو نگاه، زرقاوی توانست وجه برتری به دست آورد. در سال ۲۰۰۶ زرقاوی مرد. تا سال ۲۰۰۸ چندان اطلاعاتی قابل موثق در وبگاه های اسلام گرایان تندرو نیست، تا اینکه در سال ۲۰۰۸ این شکاف به صورت روشن خودش را نشان داد و پیروان سلفیت به دو جریان سلفی-جهادی و جریان سلفی-تکفیری تقسیم شد. مقدسی و هم مسلکانش در اولین اقدام علیه گروه های تندرو و نوتکفیری اعلامیه ای با عنوان« عنوان «ردّ بر حزب گمراه، افراط گرایان نوتکفیری و عقاید منحرف آن ها»صادر کردند.این بیانیه با یک تحذیر روشن خطاب به سلفی ـ جهادی ها که با «[نوتکفیری ها] نشست وبرخاست یا دوستی نکنند»، و با یک حکم پایان می یابد که «مانع از آن شوند که این گروه انحرافی در فروم های اینترنت بنویسد و اشتباهات خود را منتشر سازد. در مقابل نوتکفیری ها شروع به نکوهش سلفی-جهادی بخصوص مقدسی کردند. درنهایت در سال ۲۰۰۹ سلفی ـ جهادی ها و سلفی ـ تکفیری ها به دو جنبش مستقل تبدیل شده بودند که دیدگاه های متفاوتی در باب مسائل اصلی عقیدتی، و برداشت های مستقلی از مبنای مرجعیت مشروع دینی داشتند.

اختلافات عقیدتی جهادی ها با تکفیری ها:

بررسی نوع نگاه این دو جریان به اصول اعتقادی نشان می دهد که آن ها اختلافات جدی در مسائل دینی و مسائل اجتماعی و اخلاقی داشته اند که در ادامه به برخی از این مباحث اشاره می کنیم که تفصیل آن ها مجال دیگری می طلبد:

ملاک ارتداد چیست؟

مسئله کفر و ارتداد مسئله جدیدی در این مقطع از تاریخ مسلمانان نیست. این موضوع ریشه در دوره اموی دارد. همان دوره ای جریان های افراطی نظیر خوارج بازتولید شد. این موضوع و مصادیق آن یک بار دیگر به عنوان یک چالش عقیدتی مطرح گردید. از منظر فقهای اهل سنت، ایمان یک مسئلۀ قلبی است، از طریق تصدیق محرز می گردد و مشروط به تعهد فرد در عمل دینی نیست. در مقابل، سلفی ها می گویند که ایمان از طریق نیّت، تصدیق و عمل محرز می گردد.برداشت نوتکفیری ها در این مسئله تفاوت فاحشی با دیگر آراء اهل سنت و سلفی ها دارد. آن ها بر این باورند که اگر یک مرد مسلمانی ریشش را بتراشد، لباس های غربی بپوشد یا به هر نحوی از کافران تقلید کند، می توان او را مرتد خواند که در این صورت جان و مالش حلال می گردد. در مقابل این نگاه، بسیاری از بزرگان سلفی-جهادی اعلامیه های صادر کرده و فتوا داده اند که این ادله هاف گواه محکمه پسندی برای ارتداد فردی یا افرادی در جامعه اسلامی نیست.

منزلت شهروندان در دار الکفر الطارئ:

هر دو جریان سلفی ـ جهادی ها و نوتکفیری ها بر این اعتقاد هستند که اگر فرض را بر این بگذاریم که در کشوری شریعت حاکم است، تصورمان این است که همۀ شهروندان مسلمان اند مگر اینکه رفتار یا ظاهرشان خلاف آن را نشان دهد. اما درباره منزلت شهروندان در «دار الکفر الطارئ» بین جریان سلفی-جهادی با سلفی-تکفیری اختلاف است. منظور از دار الکفر الطارئ کشور مسلمانی است که زمانی شریعت در آن رواج داشت، ولی دیگر شریعت کاملاً و منحصراً در آن اجرا نمی شود. در این خصوص، سلفی ـ جهادی ها چنین کشورهایی را «دیار مُرکّبه» (سرزمین هایی با وضع ترکیبی دارند) می دانند که نشانه های ارتداد در آن ها نمودار می شود، ولی شهروندهای آن هنوز مسلمان دانسته می شوند. برخورد با این افراد همانند افراد جامعه مسلمان است مگر اینکه رفتار خلافی از آن ها مشاهده شود.در مقابل، سلفی-تکفیری ها، شهروندان این جامعه را کافر می دانند که باید همانند کافران با آن ها برخورد شود.

شرایط تکفیر:

سلفی ـ جهادی ها مفهوم تکفیر دسته جمعی را نمی پذیرند آن ها معتقدند این درست نیست که تکفیر جمعی اعلام کرد بلکه تکفیر علیه فردی یا افرادی صورت می گیرد که آن فرد یا افراد علاوه بر تخلف صورت گرفته، فرد متهم باید بالغ باشد، عمدی بودن جرم ثابت شود، مجرم از گناه بودن جرمش آگاهی داشته باشد. در مقابل، نوتکفیری ها اعلام تکفیر گسترده علیه کل گروه های مردم را جایز می دانند.

بیعت با امام حقیقی:

نوع برداشت سلفی ـ جهادی ها و نوتکفیری ها از این حدیث نبوی «مَنْ ماتَ وَ لَمْ یَعْرِفْ إمامَ زَمانِهِ ماتَ مَیْتَهً جاهِلِیَّهً». نیز با یکدیگر تفاوت می کند. نوتکفیری ها و جهادی ها هر دو تعبیر «میته الجاهلیه» را به معنای مردن در حالت کفر می دانند؛آن ها می گویند هر مسلمانی که با امامی بیعت نکند، مرتد است. نکته کلیدی در این موضوع این است که امام مشروع کیست و از چه کسی باید به عنوان امام فرمان برداری کرد.

نوتکفیری ها معتقدند که در عصری یک امام مشروع وجود دارد و دیگران باید از این امام پیروی کنند. آن ها خود را جماعه الحق معروفی می کنند ازاین رو امام خود را نیز تنها امام مشروع در زمان می دانند که دیگر مسلمانان باید از آن امام اطاعت کنند در غیر این صورت مرتد خواهند بود. در مقابل، سلفی ـ جهادی ها معتقدند که همواره در هر زمان بیش از یک امام وجود دارد، و اینکه یک مسلمان می تواند از روی انتخابش با آن امام تا زمانی بیعت کند که آن امام پیرو راهی باشد که آن را درست می دانند. این مسئله یکی از چالشی ترین اختلافات پیش روی سلفی های جهادی با سلفی های تکفیری است که عملاً آن ها را در دنیای امروزی درصحنه های مختلف نبرد روی درروی هم قرار می دهد که نمودهای عینی این مسئله در عراق بخصوص سوریه بین گروه های مختلف جهادی خود را نشان می دهد.

تفاوت قوانین اجرایی با ذاتی:

هر دو گروه سلفی جهادی و سلفی تکفیری، هر قانونی که مخالف قرآن و سنت باشد را رد می کنند؛ قوانینی مانند منع چندهمسری یا جواز ربا.نوشته های سلفی ـ جهادی ها نوتکفیری ها را متهم می کنند به منع مسلمین از پیروی هر قانونی که حاکمی مرتد وضع کرده است، ازجمله قوانینی که تضادی با قرآن و سنت ندارند.

جهاد علیه دشمنان:

سلفی ـ جهادی ها جهاد را در دو قالب تعریف می کنند.جهاد علیه مرتدان که بدان دشمن نزدیک می گویند و جهاد علیه کافران که بدان دشمن دور می گویند. جهاد با هر دو گروه را یکسان برای مسلمانان امروزی واجب می دانند در مقابل، نوتکفیری ها معتقدند که تنها جهاد جایز نزاع نظامی علیه مرتدان معاصر است. طبق نظر آن ها، در غیبت یک سرزمین اسلامی (سرزمینی که کاملاً و منحصراً تحت حکومت شریعت اسلامی باشد) جهاد علیه کافران حرام است و مسلمانان باید همت خود را بر خلع حاکمان مرتد مسلمان بگمارند.

ابو مریم الکویتی(یک نوتکفیری) موضع نوتکفیری های معاصر را به دقت شرح می دهد:«دفع متجاوز [کافر برای جلوگیری از آسیب وی] به قداست دین و شرف مردم، تکلیف زمانی است که سرزمینی اسلامی وجود دارد که در آن مسلمانان مطابق شریعت الهی فرمان می رانند. اگر کافران بکوشند سرزمین های اسلامی را فتح کنند، بر کسانی که در سرزمین اسلامی هستند واجب می شود که به غایت بکوشند تا کافران را سرکوب کنند. ابو مریم معتقد است هنگامی که کافران سرزمین اسلام را در کنترل دارند و قوانین کفرآمیز خود را اجرا می کنند دیگر الزام به جنگ با کفار متجاوز جایز نیست؛ زیرا در این وضع آن سرزمین نه سرزمین اسلام، بلکه سرزمین کفر است. ابو مریم که مسلح به این استنباط بود، می خواست القاعده را به دلیل جهاد علیه کافران درزمانی به نقد گیرد که باید علیه مرتدان بجنگند.

سرنوشت گناهکاران:

جایگاه گناهکاران و یا سرنوشت آن ها، یکی دیگر از مسائل چالشی بین فرقه های مختلف اسلامی در ادوار مختلف بوده است. در این خصوص، نوتکفیری ها بر این باورند؛ کسانی که مرتکب گناه کبیره می شوند و کسانی که بدون توبه از گناهان خود می میرند، مرتدانی هستند که محکوم به آتش ابدی اند. در مقابل، سلفی ـ جهادی ها دیدگاه معتدل تری دارند و بر این باورند که این گناهکاران، برخلاف مرتدان، ممکن است به اراده خداوند و بعد از مدت مقرری از جهنم رهایی یابند.

در جمع بندی از مباحث فوق باید گفت که اختلاف ایدئولوژیکی بین سلفی ـ جهادی ها و نوتکفیری ها باعث بروز یک منازعۀ قدرت شده است که هر گروه می کوشد تا جهان بینی خود را بر کل جماعت سلفی تحمیل کند. نمایندگان هر دو پایگاه مدعی داشتن مرجعیت در تفسیر انحصاری شریعت دینی هستند، ولی هرکدام مفهوم بسیار متفاوتی از مرجعیت را شرح و بسط دادند.

فرهنگ نیوزلینک منبع

بازنشر: مفیدستان

مطلب جدال ایدئولوژیک بین گروه های تکفیری: اختلافات عقیدتی سلفی-جهادی ها با سلفی-تکفیری ها در سایت مفیدستان
برای دریافت مطالب مفید به سایت مفیدستان مراجعه فرمایید.


لینک منبع و پست :جدال ایدئولوژیک بین گروه های تکفیری: اختلافات عقیدتی سلفی-جهادی ها با سلفی-تکفیری ها
http://mofidestan.ir/%d8%ac%d8%af%d8%a7%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c%da%a9-%d8%a8%db%8c%d9%86-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%da%a9%d9%81%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%ae/


دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: - -baimeidaxia
دوشنبه 28 مرداد 1398 01:38 ب.ظ
Great article.
dvbwHonna
دوشنبه 28 مرداد 1398 01:31 ب.ظ
business plans business http://writebusinessplanrcs.com/ - small business plans services business plan <a href="http://writebusinessplanrcs.com/#">business plan guidelines</a> effective business plan http://writebusinessplanrcs.com/
kmilFipsy
دوشنبه 28 مرداد 1398 01:52 ق.ظ
fluoxetine hcl 20 mg http://prozacfluoxetinesq.com/ - fluoxetine anxiety lexapro vs prozac <a href="http://prozacfluoxetinesq.com/#">wellbutrin vs prozac</a> how long does it take prozac to work http://prozacfluoxetinesq.com/
Leia
یکشنبه 27 مرداد 1398 09:40 ق.ظ
Hello i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i read
this post i thought i could also create comment due to this brilliant piece of writing.
https://vazad.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=46181
Lavon
یکشنبه 27 مرداد 1398 08:51 ق.ظ
I'm truly enjoying the design and layout of your site. It's a
very easy on the eyes which makes it much more pleasant
for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme?
Great work! http://www.ctgbazaar.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=39236
customization of automobiles
یکشنبه 27 مرداد 1398 08:41 ق.ظ
I'm extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your
blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep
up the nice quality writing, it's rare to see a great
blog like this one today.
Mahalia
یکشنبه 27 مرداد 1398 08:38 ق.ظ
Everyone loves it when individuals get together
and share ideas. Great blog, continue the good work!

http://www.hsambiente.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1854690
Maggie
یکشنبه 27 مرداد 1398 07:43 ق.ظ
You should be a part of a contest for one of the highest quality
sites online. I most certainly will highly recommend this website!
https://cms-dle.ru/user/seaviolet3/
have a truck
یکشنبه 27 مرداد 1398 05:23 ق.ظ
Thanks for sharing your thoughts on جدال. Regards
fhhjDuacy
شنبه 26 مرداد 1398 11:18 ب.ظ
zoloft uses http://sertralinezolofted.com/ - zoloft uses how long for zoloft to work <a href="http://sertralinezolofted.com/#">hepatitis c and sertraline</a> zoloft diarrhea http://sertralinezolofted.com/
The Angry Birds Movie 2 full movie online
شنبه 26 مرداد 1398 08:23 ق.ظ
Enhance basic safety from resorts through bringing along a
new door stop. Some places simply aren't in which safe.
If you do not discover a sequence or even deadbolt on the front door, convey a modest doorstop beneath the door at bedtime.

https://watch-online.moviefullmovies.zone/streaming-online/watch-the-angry-birds-movie-2-online
watch The Angry Birds Movie 2 online
شنبه 26 مرداد 1398 07:43 ق.ظ
Confirm the times upon once your ticket runs out. Passport principles
can vary between different countries. Most nations around the world will not let you enter
by having an ended ticket whether it is inside a unpredictable moment framework.
These kind of often cover anything from 3 to 6 months, in some
cases can easily reach 8 months or perhaps a year.

https://wizimatic.com/the-angry-birds-movie-2-2019-full-movie-download/
Joker full movie online
جمعه 25 مرداد 1398 09:26 ب.ظ
A bicycle is extremely good transport abbreviated Travelersus.
Cycles are generally gas successful, experiencing and enjoying
the experience can put you on course. A trip on a motorbike is generally
a lots of fun. https://jokerfull.net/
watch Joker
جمعه 25 مرداد 1398 09:14 ب.ظ
Help to make Travel a new learning experience for you
you. With the proper choices and also safeguards, there are many areas on earth it is possible to proceed and instruct your kids by simply starting the world in their mind.
The simplest way to foster patience with regard to other ethnicities within your
young children is to spend time in other countries with these.

https://jokerfullmovie.com/
Regan
جمعه 25 مرداد 1398 08:49 ب.ظ
This blog was... how do you say it? Relevant!!
Finally I've found something which helped me.
Kudos! http://elliscountybar.org/members/bracetooth19/activity/714487/
Willie
جمعه 25 مرداد 1398 08:22 ب.ظ
After I originally left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added-
checkbox and now whenever a comment is added I get 4 emails with
the exact same comment. Perhaps there is a way you are able to remove me from that service?
Appreciate it! http://www.ciccarelli1930.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1797212
vdujDuacy
جمعه 25 مرداد 1398 07:30 ب.ظ
canada pharmacy online http://onlinepharmacywgrj.com/ - best online pharmacy online pharmacy <a href="http://onlinepharmacywgrj.com/#">best online canadian pharmacy</a> canadian pharmacy online http://onlinepharmacywgrj.com/
Ernestine
جمعه 25 مرداد 1398 07:11 ب.ظ
Hmm it seems like your website ate my first comment (it was
extremely long) so I guess I'll just sum it up what I had written and say, I'm thoroughly enjoying your blog.
I as well am an aspiring blog writer but I'm still new to everything.
Do you have any tips for novice blog writers? I'd genuinely appreciate it.
http://landsbiz.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=26333
Tammie
جمعه 25 مرداد 1398 07:11 ب.ظ
I am curious to find out what blog system you are utilizing?

I'm experiencing some small security issues with my latest website and
I would like to find something more risk-free.
Do you have any suggestions? http://immensewise.com/story.php?title=excellent-tricks-and-tips-to-quit-snoring
betterbetterbetter.org
جمعه 25 مرداد 1398 06:40 ب.ظ
This might actually start your 'exposure gateway' to
major news search websites. C is perfect for Control which means measurement, monitoring, reviewing, updating and modifying.

Meta and Title tags - The Meta and title tags must be added a way that they can highlight
the key keywords of website.
http://na-zmarszczki.eu/Vichy-Liftactiv-Collagen-Specialist.html
جمعه 25 مرداد 1398 02:38 ب.ظ
Tawanna will be the name I really like to be called with and I totally dig that user name.
What she really enjoys doing is in order to fitness and currently she has time
try on issues. Data processing is just how I support my family members members.
His family lives in Indiana but he'll almost have in order to one day or an extra.

See what's new on this website here: http://na-zmarszczki.eu/Vichy-Liftactiv-Collagen-Specialist.html
Norris
جمعه 25 مرداد 1398 11:16 ق.ظ
I every time spent my half an hour to read this web
site's articles or reviews all the time along with a mug of coffee.
http://www.jobsinctg.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=39166
Terrell
جمعه 25 مرداد 1398 10:56 ق.ظ
Hi! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you
using for this site? I'm getting sick and tired of Wordpress because I've had issues with hackers and I'm looking at alternatives
for another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.
http://kockazatkutato.hu/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=673827
Drusilla
جمعه 25 مرداد 1398 10:12 ق.ظ
Hello just wanted to give you a quick heads up and let you know a
few of the pictures aren't loading correctly. I'm not sure why but I
think its a linking issue. I've tried it in two different browsers and both show
the same outcome. https://a8tune.com/user/fontforce9/
Jere
جمعه 25 مرداد 1398 09:13 ق.ظ
I think everything published made a lot of sense. But, consider
this, suppose you were to write a awesome headline? I mean, I don't want to tell you how to run your
blog, however suppose you added a post title to maybe get a
person's attention? I mean مطالب اینترنتی -
جدال ایدئولوژیک بین گروه های تکفیری:
اختلافات عقیدتی سلفی-جهادی ها با سلفی-تکفیری ها is a little vanilla.
You should peek at Yahoo's front page and watch how they create article titles to get people interested.
You might add a video or a related picture or two to get readers excited about what you've written. Just my opinion, it might bring your posts a little bit more interesting.
http://nomelplus.com/index.php?subaction=userinfo&user=nestmilk5
Caitlyn
پنجشنبه 24 مرداد 1398 01:15 ب.ظ
Hello There. I found your blog the usage of msn.
This is an extremely neatly written article.
I will make sure to bookmark it and return to learn extra of your helpful information. Thank you for the
post. I'll certainly return. http://articleworld.in/article.php?id=119744
Kris
پنجشنبه 24 مرداد 1398 12:11 ب.ظ
Greetings! This is my first comment here so I just
wanted to give a quick shout out and say I really enjoy reading your
articles. Can you recommend any other blogs/websites/forums that go over the same subjects?
Thank you! http://www.laimaimai.net.cn/comment/html/?160702.html
Loretta
پنجشنبه 24 مرداد 1398 11:32 ق.ظ
I was suggested this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody
else know such detailed about my problem. You're wonderful!

Thanks! http://www.reinventarlasorganizacioneswiki.com/index.php?title=Lowering_Unhealthy_Fat_In_What_You_Eat_Can_Increase_Recollection
Ada
پنجشنبه 24 مرداد 1398 10:51 ق.ظ
I like what you guys are usually up too. This sort of clever work and coverage!
Keep up the superb works guys I've incorporated you guys to
my personal blogroll. http://www.fscmian.com/comment/html/?390524.html
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30