جدال ایدئولوژیک بین گروه های تکفیری: اختلافات عقیدتی سلفی-جهادی ها با سلفی-تکفیری ها

دوشنبه 11 اردیبهشت 1396 03:21 ق.ظ

نویسنده : نویسندهمفیدستان:

جدال ایدئولوژیک بین گروه های تکفیری اختلافات عقیدتی سلفی جهادی ها با سلفی تکفیری ها

اختلاف ایدئولوژیکی بین سلفی ـ جهادی ها و نوتکفیری ها باعث بروز یک منازعۀ قدرت شده است که هر گروه می کوشد تا جهان بینی خود را بر کل جماعت سلفی تحمیل کند

شکل گیری سلفی-جهادی؛سلفی-تکفیری:

جان کلام همه نامه نگاری های مقدسی به زرقاوی این بود که زرقاوی از محدوده های جهاد مشروع فراتر رفته است و گام در مسیر انحراف و افراط گذاشته که مخالف مبانی و ارزش های سنت است. زرقاوی در واکنش به این نامه از توبیخ اصلی مقدسی در یک پیام صوتی که در جولای ۲۰۰۵ در وبگاه های اسلام گرا گذاشته شد، آشکارا با مقدسی به مخالفت پرداخت و انتقادش نسبت به سیاست های مجاهدین در عراق را رد کرد. وی با نقل از منابع اسلامی استدلال کرد که اگر مسلمین غیرنظامی یا نامسلمین به هر نحوی به دشمن کمک کنند، حمله به آن ها موجه است، و اینکه کشتن شهروندان عادی شیعی مجاز است؛ زیرا مرتدانی هم پیمان با صلیبی ها هستند. این نگاه ها به برداشت های مختلف از دین نشان داد که رسیدن به راه میانه امکان پذیر نیست.

درنهایت در چالش بین این دو نگاه، زرقاوی توانست وجه برتری به دست آورد. در سال ۲۰۰۶ زرقاوی مرد. تا سال ۲۰۰۸ چندان اطلاعاتی قابل موثق در وبگاه های اسلام گرایان تندرو نیست، تا اینکه در سال ۲۰۰۸ این شکاف به صورت روشن خودش را نشان داد و پیروان سلفیت به دو جریان سلفی-جهادی و جریان سلفی-تکفیری تقسیم شد. مقدسی و هم مسلکانش در اولین اقدام علیه گروه های تندرو و نوتکفیری اعلامیه ای با عنوان« عنوان «ردّ بر حزب گمراه، افراط گرایان نوتکفیری و عقاید منحرف آن ها»صادر کردند.این بیانیه با یک تحذیر روشن خطاب به سلفی ـ جهادی ها که با «[نوتکفیری ها] نشست وبرخاست یا دوستی نکنند»، و با یک حکم پایان می یابد که «مانع از آن شوند که این گروه انحرافی در فروم های اینترنت بنویسد و اشتباهات خود را منتشر سازد. در مقابل نوتکفیری ها شروع به نکوهش سلفی-جهادی بخصوص مقدسی کردند. درنهایت در سال ۲۰۰۹ سلفی ـ جهادی ها و سلفی ـ تکفیری ها به دو جنبش مستقل تبدیل شده بودند که دیدگاه های متفاوتی در باب مسائل اصلی عقیدتی، و برداشت های مستقلی از مبنای مرجعیت مشروع دینی داشتند.

اختلافات عقیدتی جهادی ها با تکفیری ها:

بررسی نوع نگاه این دو جریان به اصول اعتقادی نشان می دهد که آن ها اختلافات جدی در مسائل دینی و مسائل اجتماعی و اخلاقی داشته اند که در ادامه به برخی از این مباحث اشاره می کنیم که تفصیل آن ها مجال دیگری می طلبد:

ملاک ارتداد چیست؟

مسئله کفر و ارتداد مسئله جدیدی در این مقطع از تاریخ مسلمانان نیست. این موضوع ریشه در دوره اموی دارد. همان دوره ای جریان های افراطی نظیر خوارج بازتولید شد. این موضوع و مصادیق آن یک بار دیگر به عنوان یک چالش عقیدتی مطرح گردید. از منظر فقهای اهل سنت، ایمان یک مسئلۀ قلبی است، از طریق تصدیق محرز می گردد و مشروط به تعهد فرد در عمل دینی نیست. در مقابل، سلفی ها می گویند که ایمان از طریق نیّت، تصدیق و عمل محرز می گردد.برداشت نوتکفیری ها در این مسئله تفاوت فاحشی با دیگر آراء اهل سنت و سلفی ها دارد. آن ها بر این باورند که اگر یک مرد مسلمانی ریشش را بتراشد، لباس های غربی بپوشد یا به هر نحوی از کافران تقلید کند، می توان او را مرتد خواند که در این صورت جان و مالش حلال می گردد. در مقابل این نگاه، بسیاری از بزرگان سلفی-جهادی اعلامیه های صادر کرده و فتوا داده اند که این ادله هاف گواه محکمه پسندی برای ارتداد فردی یا افرادی در جامعه اسلامی نیست.

منزلت شهروندان در دار الکفر الطارئ:

هر دو جریان سلفی ـ جهادی ها و نوتکفیری ها بر این اعتقاد هستند که اگر فرض را بر این بگذاریم که در کشوری شریعت حاکم است، تصورمان این است که همۀ شهروندان مسلمان اند مگر اینکه رفتار یا ظاهرشان خلاف آن را نشان دهد. اما درباره منزلت شهروندان در «دار الکفر الطارئ» بین جریان سلفی-جهادی با سلفی-تکفیری اختلاف است. منظور از دار الکفر الطارئ کشور مسلمانی است که زمانی شریعت در آن رواج داشت، ولی دیگر شریعت کاملاً و منحصراً در آن اجرا نمی شود. در این خصوص، سلفی ـ جهادی ها چنین کشورهایی را «دیار مُرکّبه» (سرزمین هایی با وضع ترکیبی دارند) می دانند که نشانه های ارتداد در آن ها نمودار می شود، ولی شهروندهای آن هنوز مسلمان دانسته می شوند. برخورد با این افراد همانند افراد جامعه مسلمان است مگر اینکه رفتار خلافی از آن ها مشاهده شود.در مقابل، سلفی-تکفیری ها، شهروندان این جامعه را کافر می دانند که باید همانند کافران با آن ها برخورد شود.

شرایط تکفیر:

سلفی ـ جهادی ها مفهوم تکفیر دسته جمعی را نمی پذیرند آن ها معتقدند این درست نیست که تکفیر جمعی اعلام کرد بلکه تکفیر علیه فردی یا افرادی صورت می گیرد که آن فرد یا افراد علاوه بر تخلف صورت گرفته، فرد متهم باید بالغ باشد، عمدی بودن جرم ثابت شود، مجرم از گناه بودن جرمش آگاهی داشته باشد. در مقابل، نوتکفیری ها اعلام تکفیر گسترده علیه کل گروه های مردم را جایز می دانند.

بیعت با امام حقیقی:

نوع برداشت سلفی ـ جهادی ها و نوتکفیری ها از این حدیث نبوی «مَنْ ماتَ وَ لَمْ یَعْرِفْ إمامَ زَمانِهِ ماتَ مَیْتَهً جاهِلِیَّهً». نیز با یکدیگر تفاوت می کند. نوتکفیری ها و جهادی ها هر دو تعبیر «میته الجاهلیه» را به معنای مردن در حالت کفر می دانند؛آن ها می گویند هر مسلمانی که با امامی بیعت نکند، مرتد است. نکته کلیدی در این موضوع این است که امام مشروع کیست و از چه کسی باید به عنوان امام فرمان برداری کرد.

نوتکفیری ها معتقدند که در عصری یک امام مشروع وجود دارد و دیگران باید از این امام پیروی کنند. آن ها خود را جماعه الحق معروفی می کنند ازاین رو امام خود را نیز تنها امام مشروع در زمان می دانند که دیگر مسلمانان باید از آن امام اطاعت کنند در غیر این صورت مرتد خواهند بود. در مقابل، سلفی ـ جهادی ها معتقدند که همواره در هر زمان بیش از یک امام وجود دارد، و اینکه یک مسلمان می تواند از روی انتخابش با آن امام تا زمانی بیعت کند که آن امام پیرو راهی باشد که آن را درست می دانند. این مسئله یکی از چالشی ترین اختلافات پیش روی سلفی های جهادی با سلفی های تکفیری است که عملاً آن ها را در دنیای امروزی درصحنه های مختلف نبرد روی درروی هم قرار می دهد که نمودهای عینی این مسئله در عراق بخصوص سوریه بین گروه های مختلف جهادی خود را نشان می دهد.

تفاوت قوانین اجرایی با ذاتی:

هر دو گروه سلفی جهادی و سلفی تکفیری، هر قانونی که مخالف قرآن و سنت باشد را رد می کنند؛ قوانینی مانند منع چندهمسری یا جواز ربا.نوشته های سلفی ـ جهادی ها نوتکفیری ها را متهم می کنند به منع مسلمین از پیروی هر قانونی که حاکمی مرتد وضع کرده است، ازجمله قوانینی که تضادی با قرآن و سنت ندارند.

جهاد علیه دشمنان:

سلفی ـ جهادی ها جهاد را در دو قالب تعریف می کنند.جهاد علیه مرتدان که بدان دشمن نزدیک می گویند و جهاد علیه کافران که بدان دشمن دور می گویند. جهاد با هر دو گروه را یکسان برای مسلمانان امروزی واجب می دانند در مقابل، نوتکفیری ها معتقدند که تنها جهاد جایز نزاع نظامی علیه مرتدان معاصر است. طبق نظر آن ها، در غیبت یک سرزمین اسلامی (سرزمینی که کاملاً و منحصراً تحت حکومت شریعت اسلامی باشد) جهاد علیه کافران حرام است و مسلمانان باید همت خود را بر خلع حاکمان مرتد مسلمان بگمارند.

ابو مریم الکویتی(یک نوتکفیری) موضع نوتکفیری های معاصر را به دقت شرح می دهد:«دفع متجاوز [کافر برای جلوگیری از آسیب وی] به قداست دین و شرف مردم، تکلیف زمانی است که سرزمینی اسلامی وجود دارد که در آن مسلمانان مطابق شریعت الهی فرمان می رانند. اگر کافران بکوشند سرزمین های اسلامی را فتح کنند، بر کسانی که در سرزمین اسلامی هستند واجب می شود که به غایت بکوشند تا کافران را سرکوب کنند. ابو مریم معتقد است هنگامی که کافران سرزمین اسلام را در کنترل دارند و قوانین کفرآمیز خود را اجرا می کنند دیگر الزام به جنگ با کفار متجاوز جایز نیست؛ زیرا در این وضع آن سرزمین نه سرزمین اسلام، بلکه سرزمین کفر است. ابو مریم که مسلح به این استنباط بود، می خواست القاعده را به دلیل جهاد علیه کافران درزمانی به نقد گیرد که باید علیه مرتدان بجنگند.

سرنوشت گناهکاران:

جایگاه گناهکاران و یا سرنوشت آن ها، یکی دیگر از مسائل چالشی بین فرقه های مختلف اسلامی در ادوار مختلف بوده است. در این خصوص، نوتکفیری ها بر این باورند؛ کسانی که مرتکب گناه کبیره می شوند و کسانی که بدون توبه از گناهان خود می میرند، مرتدانی هستند که محکوم به آتش ابدی اند. در مقابل، سلفی ـ جهادی ها دیدگاه معتدل تری دارند و بر این باورند که این گناهکاران، برخلاف مرتدان، ممکن است به اراده خداوند و بعد از مدت مقرری از جهنم رهایی یابند.

در جمع بندی از مباحث فوق باید گفت که اختلاف ایدئولوژیکی بین سلفی ـ جهادی ها و نوتکفیری ها باعث بروز یک منازعۀ قدرت شده است که هر گروه می کوشد تا جهان بینی خود را بر کل جماعت سلفی تحمیل کند. نمایندگان هر دو پایگاه مدعی داشتن مرجعیت در تفسیر انحصاری شریعت دینی هستند، ولی هرکدام مفهوم بسیار متفاوتی از مرجعیت را شرح و بسط دادند.

فرهنگ نیوزلینک منبع

بازنشر: مفیدستان

مطلب جدال ایدئولوژیک بین گروه های تکفیری: اختلافات عقیدتی سلفی-جهادی ها با سلفی-تکفیری ها در سایت مفیدستان
برای دریافت مطالب مفید به سایت مفیدستان مراجعه فرمایید.


لینک منبع و پست :جدال ایدئولوژیک بین گروه های تکفیری: اختلافات عقیدتی سلفی-جهادی ها با سلفی-تکفیری ها
http://mofidestan.ir/%d8%ac%d8%af%d8%a7%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c%da%a9-%d8%a8%db%8c%d9%86-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%da%a9%d9%81%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%ae/


دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: - -researching hoodia gordonii
سه شنبه 29 بهمن 1398 02:25 ب.ظ
At this moment I am ready to do my breakfast, later than having
my breakfast coming again to read additional news.
htbgHonna
سه شنبه 29 بهمن 1398 03:36 ق.ظ
example thesis http://thesissgj.com/ - doctoral thesis database phd by thesis only <a href="http://thesissgj.com/#">online thesis writing</a> thesis advice
The Woman in the Window yahoo
یکشنبه 27 بهمن 1398 07:12 ب.ظ
Learn how to properly work with an inhaler
inside the right manner if you do not know. The inhaler
only decrease signs or symptoms if the medication could possibly
get in your respiratory system. Suck in deeply and spray the desired amount of treatment in your mouth.You should maintain your inhale organised for
10 seconds hence the medicated mist fill up your lung area.

Source: https://thewomaninthewindow.org/
yhffTries
یکشنبه 27 بهمن 1398 02:34 ق.ظ
dissertation writing service http://dissertationyjx.com/ - dissertation project dissertation writing jobs <a href="http://dissertationyjx.com/#">how to write dissertation proposal</a> dissertation writing
Parthenia
شنبه 26 بهمن 1398 05:01 ب.ظ
Need To Know Much More About Symptoms of asthma?
Study The Following Tips Source: https://freeguyryanreynolds.blogspot.com/2020/02/de-free-guy-adventure-comedy-trailer.html
188bet
جمعه 25 بهمن 1398 04:07 ق.ظ
I couldn't refrain from commenting. Very well written!
fleck 5600 control valve
پنجشنبه 24 بهمن 1398 11:13 ق.ظ
Marvelous, what a webpage it is! This weblog gives useful facts
to us, keep it up.
interior decorating
پنجشنبه 24 بهمن 1398 09:18 ق.ظ
Its like you learn my thoughts! You appear to know a lot about this, such as
you wrote the e book in it or something. I feel that you can do with a few % to drive the message house a little bit,
however instead of that, this is great blog. A great read.

I will definitely be back.
grhrWheld
پنجشنبه 24 بهمن 1398 05:49 ق.ظ
help me with my paper http://papersonlinesgo.com/ - pay someone to write my paper pay someone to do my paper <a href="http://papersonlinesgo.com/#">buy school papers</a> buy a college paper
vfbiBreap
چهارشنبه 23 بهمن 1398 02:44 ق.ظ
custom coursework http://courseworkhelpxeg.com/ - database coursework do my coursework online <a href="http://courseworkhelpxeg.com/#">coursework plagiarism checker</a> coursework resources
grhrWheld
سه شنبه 22 بهمن 1398 12:49 ب.ظ
where can you buy resume paper [url=http://papersonlinesgo.com/]where to buy papers[/url] write my paper college <a href="http://papersonlinesgo.com/#">customized writing paper</a> online paper writing services
upvc window repairs
سه شنبه 22 بهمن 1398 12:29 ب.ظ
Hi there very cool website!! Man .. Beautiful .. Amazing ..
I will bookmark your website and take the feeds additionally?
I am happy to search out numerous helpful information right here in the publish, we'd like develop more techniques on this regard,
thanks for sharing. . . . . .
vpn providers uk
دوشنبه 21 بهمن 1398 02:50 ب.ظ
Hi, I do believe this is an excellent site.
I stumbledupon it ;) I am going to return once again since I saved as
a favorite it. Money and freedom is the greatest way
to change, may you be rich and continue to guide other
people.
online pharmacy
دوشنبه 21 بهمن 1398 01:15 ب.ظ
safe canadian online pharmacies
http://canadianpharmaciesprofmeds.com/
[url=http://canadianpharmaciesprofmeds.com/]canada pharmacies online prescriptions[/url]
vpn for the uk
دوشنبه 21 بهمن 1398 09:17 ق.ظ
I am curious to find out what blog platform you're working with?
I'm experiencing some minor security issues with my latest blog and I would like to find something more secure.
Do you have any recommendations?
cách làM bánh giò
دوشنبه 21 بهمن 1398 08:23 ق.ظ
Nếu đến vùng Camm Túc mà chưa thử qua mì bò Lan Châu thì ví dụ là một thiếu sót lớn. Sợi mì dai dai và được cắt từng khúc
một gọn gàng đều được gia công trọn vẹn bằng tay.
To bạn dạng và dày đó là điểm sáng của thịt bò trong mì bò Lann Châu.

Phải đạt đc 5 yếu tố thì mì mới hoản hảo.
phụ thuộc vào sự hoà quyện màu sắc từ đỏ, trắng,
xanh, vàng dùng kèm nước dùng ngoon đã khuấy tan chảy con tim biết bao nhiêu thực khách.
Rất khó mà kiềm lòng khi bạn đang có tô mì bò Lan Châu trước mặt.
Sự thanh ngọt, đậm đà từ nước lèo xương bò, vị
cay cay từớt, mùi vị thanh thuần từ của
cải hầm kỹ, độ thanh mát từ rau và sợi mì dai dài đậm vị trứng.

Hiệp hội ăn uống Trung Quốc đã chính thức bình chọn mì bò Lan Châu là “Đệ nhất mì Trung Quốc”
how to watch bbc iplayer android outside uk
یکشنبه 20 بهمن 1398 10:49 ب.ظ
Generally I do not learn post on blogs, but I would like to say that this write-up
very forced me to check out and do so! Your writing
style has been amazed me. Thanks, quite great post.
CáCh LàM BáNh TráNg NướNg
شنبه 19 بهمن 1398 02:21 ب.ظ
Đến Thượng Hải mà không hưởng thụ món cua ngâm Thượng Hải thì thật là thiếu
xót. các món ăn này không được làm
từ cua lông món ăn đặc sản địa phương.
Cua lông quá lớn trong quá trình cua đồng tươi ngon thì cực kì tương xứng.
Loại bình sứ có độ dày cao đi kèm độ trong
veo lớn rất có thể đơn giản quan sát cua trong
bình chuyển màu sắc. Nước tương cộng dấm
đỏ and củ tỏi là nước ngâm cua. Muốn dùng cua ngâm
phải chờ tối thiểu ba tháng. Cua ngo
đến không hề ngon hơn. mùi vị nồng dịu, thịt cua thấm vị mặn măn của nước tương,
chua chua từ dấm đỏ ăn kèm củ tỏi ngâm qua trong bình
để gia tăng vị nồng của món ăn.
5escortgirls
شنبه 19 بهمن 1398 11:20 ق.ظ
The most effective man is often the grooms most trustworthy
and faithful pal or relative. The perfect man is normally the grooms most reliable
and faithful pal or relative. The ushers may be the grooms brothers,
cousin, or greatest friends, or brothers and shut relations of
the bride. Responsibilities of the best Man Before the marriage, he
- pays for his personal attire, bought or rented. May give the
envelope to the officiant earlier than the ceremony.

Throughout the ceremony, he - will not be part of the processional
however enters with the groom, standing behind the groom and slightly to the
left. After the ceremony, he - immediately serves as one of
many witnesses in signing the marriage license. On the reception, he - doesn't stand in the receiving line except he
can also be the father of the groom. After the reception, he -
promptly returns each his and the grooms rented formal put on to the
appropriate location.
The Call of the Wild
شنبه 19 بهمن 1398 07:40 ق.ظ
Tips for Growing Old! Source: https://thecallofthewildfullmovie.org/
bubble escorts
شنبه 19 بهمن 1398 01:43 ق.ظ
Hey Guys:) Ι'm a financially struggling uni
student cuгrently studying Chemical Engineering аt Middlesex.
Ι'm in tһe midst of starting ѡork ass ɑn escort.
Ꮃould you recommend it? Iѕ it ɑ gooԁ way οf making money?
Ι have aⅼready submittedd my listing onn https://glamourescorts69.com:) Can anyߋne at
mihanblog.ϲom sᥙggest аny well-paying escort firms oor directories?
xx
fegoTries
جمعه 18 بهمن 1398 12:19 ق.ظ
payday loan 1 hour http://paydayloanrgh.com/ - payday loan with no checking account payday loan company <a href="http://paydayloanrgh.com/#">a payday loan</a> payday loan 1 hour
Winifred
پنجشنبه 17 بهمن 1398 05:18 ب.ظ
Great article! Thank you :)
Basil
پنجشنبه 17 بهمن 1398 04:21 ق.ظ
If you would like to increase your experience simply keep
visiting this web page and be updated with the hottet newws update poksted here.
Ines
چهارشنبه 16 بهمن 1398 10:09 ق.ظ
Understanding is an important in your life. Source:
https://theinvisiblemanelisabeth.blogspot.com/2020/02/the-invisible-man-elisabeth-moss-in.html
Ojodu.Com
چهارشنبه 16 بهمن 1398 09:07 ق.ظ
Hello, i think that i saw you visited my website so i came
tto “return thhe favor”.I am trying to find
things to enhance my site!I suppose its ok to usee a few of your ideas!!
cách làm sữa chua uống
چهارشنبه 16 بهمن 1398 07:13 ق.ظ
Nếu đến vùng Cam Túc mà chưa thử qua mì bò Lan Châu thì
ví dụ là 1 thiếu sót lớn. Sợi mì dai dai and được cắt khúc chỉn chu đều được
làm trọn vẹn thủ công bằng tay. To bạndạng and dày chính là điểm lưu
ý của thịt bò trong mì bò Lan Châu.
Phải đạt được 5 yếu tố thì mì mới hoản hảo.
phụ thuộc vào sự hoà quyện gamm sắc từ đỏ, trắng, xanh,
vàng ăn kèm nước lèo ngon đã đánh taan chảy con tim biết bao nhiêu thực khách.

Rất khó mà kiềm lòng khi bạn đang có tô mìbò Lan Châu trước mặt.

Sự thanh ngọt, đậm đà từ nước lèo xương bò, vị cay cay từ ớt,
hương vị thanh thuần từ của cải hầm kỹ, độ thanh
mát từ rau xanh & sợi mì dai dài đậm vị trứng.
Hiệp hội ăn uống China đã bắt đầu bình
chọn mì bò Lan Châu là “Đệ nhất mì Trung Quốc”
vdbrWheld
چهارشنبه 16 بهمن 1398 03:00 ق.ظ
usa payday loan http://paydayloanjyd.com/ - payday loan with savings account no fax payday loan <a href="http://paydayloanjyd.com/#">online payday loan no credit check</a> fast online payday loan
https://agenzeus.hatenablog.com/
چهارشنبه 16 بهمن 1398 01:03 ق.ظ
My family members always say that I am killing my time here
at web, but I know I am getting knowledge all the time by reading
thes nice articles or reviews.
ao gio nam
سه شنبه 15 بهمن 1398 02:21 ب.ظ
I usually do not write many comments, but i diid a few
seaching and wound up here مطالب اینترنتی - جدال ایدئولوژیک بین گروه های
تکفیری: اختلافات عقیدتی سلفی-جهادی ها با سلفی-تکفیری ها.
And I actually do have 2 questions for you if it's allright.
Could it be simply me or does it look aas if like some of
these responses appear like left by brain dead individuals?
:-P And, iif you aree writing at other online social sites, I would like to keep up with everything fresh you
have to post. Could you list oof all of all your community pages
like your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو